snlg

„შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიული ჯგუფის” პარტნიორებმა გაიარეს ტრენინგი FIDIC-ის ტიპის ხელშეკრულებების პრაქტიკული ასპექტების შესახებ

You are here:
Go to Top