ჩვენმა ჯგუფმა წარმატებით  განახორციელა სასტუმრო ინდუსტრიის რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარიგება, როგორიცაა საერთაშორისო ოპერატორებთან მოლაპარაკების წარმოება და ხელშეკრულების გაფორმება.

ამავდროულად, ჩვენს კონსულტანტთან, ქალბატონ ქეთევან ბოკუჩავასთან ერთად, რომელსაც აქვს HoReCa-ს ინდუსტრიაში 10 წელზე მეტი ხნის მუშაობის გამოცდილებით, ჩვენ უზრუნველვყოფთ სასტუმროების მენეჯმენტისთვის ყოველდღიურ  კონცეფციის შექმნას, პერსონალის მომზადებას, ვეხმარებით დეველოპერებს პროექტის თითოეული ეტაპის სწორად წარმართვაში, მათ შორის გავცემთ კონსულტაციებს ნახაზებისა და ნებართვების მოპოვების შესახებ  და უზრუნველვყოფთ მათთვის ნებისმიერი იურიდიული ან საოპერაციო დოკუმენტის შედგენას.

ჩვენი კომპანია ასევე ეხმარება ოპერატორებს ბიზნესის პროცესის გაუმჯობესებაში ოპერაციული აუდიტის საშუალებით, ხარვეზების დადგენით და რეკომენდაციების გაწევით და ა.შ.